Waarde Creëren

In deze Landelijke Leeropbrengst staat het creëren van waarde centraal. Om tot de uiteindelijke waarde te komen, moest ik eerst verder onderzoek doen naar de doelgroep en hun gedrag. Ook de wensen van de klant en de organisatie zijn belangrijk om mee te nemen in de waarde creatie. Om tot echt toegevoegde waarde te komen voor alle partijen heb ik niet alles alleen bedacht, maar ook DoubleSmart hierin betrokken en klanten. Als ik de waarde gecreëerd heb, is de volgende stap om dit om te zetten tot een concept. En daarna het uitleggen van de invulling, waarbij duidelijk wordt dat het toegevoegde waarde heeft.

Inzicht in de stakeholders

Om een goede dienst te ontwikkelen is het belangrijk om eerst goed de doelgroep in kaart te brengen en een keuze te maken in de doelgroep. Zoals je hier kan vinden (onder het kopje ‘Stakeholders’) zijn er bij DoubleSmart twee verschillende doelgroepen waar wij ons op richten. Aan de ene kant de ondernemers zelf en aan de andere kant de marketingmanager van een bedrijf. Mijn doel was om onderzoek te doen, zodat ik een goed onderbouwde keuze kon maken. Dit heb ik aangepakt door onderzoek te doen naar deze twee doelgroepen. Dit heb ik bij de huidige klanten van DoubleSmart gedaan. Ik heb onderzocht of zij op de hoogte zijn van de ontwikkelingen binnen Voice Search en gekeken naar hoe belangrijk zij dit vinden. Hiermee was ik eigenlijk begonnen toen ik op gesprek was bij Woonbron om de mogelijkheden voor Voice Search te bespreken. Toen was het een marketingmanager waar we mee spraken. Hij was namelijk degene die naar ons toe kwam met de vraag, wat DoubleSmart voor hun zou kunnen betekenen op het gebied van Voice Search. Degene die naar ons toe komen zijn natuurlijk een stuk sneller geneigd om deze nieuwe dienst af te nemen bij DoubleSmart. Ik heb dit onderzoek gedaan door middel van het navragen bij een deel van de huidige klanten hoe zij tegenover Voice staan met enkele vragen. Mijn vermoeden klopte en marketingmanagers zijn veel meer op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent Voice en het belang hiervan. Hierdoor had ik in principe ook meteen de achterliggende gedachten van de marketingmanagers. Zij weten namelijk dat ze iets moeten gaan doen met Voice Search om bij te blijven, echter weten ze niet hoe. Er is veel online te vinden, maar hier zelf mee aan de slag gaan blijft lastig. Dat is ook meteen de reden dat ze een online marketingbureau inhuren, namelijk om ze hiermee te helpen. Het resultaat was dat ik mijn doelgroep had gevonden, ik wist dat ik me moest gaan richten op de marketingmanagers.

Om tot de juiste waarde te komen moet ik verder kijken dan alleen naar wat ik belangrijk vind. DoubleSmart, de klanten en zelfs de maatschappij hebben hier ook invloed op natuurlijk. Mijn doel is om de wensen van deze stakeholders zo goed mogelijk mee te nemen in de waarde creatie. Ik heb dit dan ook aangepakt om met alle stakeholders in gesprek te gaan.

Allereerst ben ik in gesprek gegaan met DoubleSmart en ook te kijken naar eerdere interne onderzoeken dat ik had gedaan. Om achter de wensen van de organisatie te komen ben ik allereerst in gesprek gegaan met de eigenaren van DoubleSmart. Het doel van dit gesprek was om de wensen te achterhalen en dit heb ik gedaan door middel van gerichte vragen te stellen. Hoe zien zij Voice Search voor zich en het belang hiervan? En hoe past dit binnen de organisatie? Vooral dat laatste was belangrijk om koers verder te kunnen bepalen en waarde te creëren. Ik begon namelijk met drie mogelijkheden tot diensten voor DoubleSmart, uiteindelijk is Voice Search Optimization hetgeen wat het beste bij de organisatie past. Het resultaat hiervan was dat ik wist wat de wensen van DoubleSmart zijn, namelijk: specialistisch blijven. Daarmee is het dus de bedoeling dat ik met mijn dienst niet te ver van de huidige specialismes afwijk. Voice Search Optimization wordt dan een mooi verlengstuk van de huidige Search Engine Optimization dienst.

Daarnaast ben ik ook in gesprek gegaan met verschillende klanten, waarbij Woonbron toch wel de meest interessante was. Zij kwamen vroeg in mijn afstudeerperiode naar DoubleSmart toe met de vraag of wij iets kunnen betekenen in Voice Search. Zelf wisten ze niet hoe, dus wij moesten hun hierin leiden. Dit is dus ook meteen de wens van Woonbron. Ze willen een online marketingbureau inhuren om alles uit te besteden waar ze zelf minder kundig in zijn. Bedrijven willen dan ook geadviseerd worden op het gebied van online marketing, bij DoubleSmart doen we dit door middel van een ‘kansenonderzoek’. Op deze manier zien zij gelijk waar de zwakke punten op het gebied van online marketing liggen en geven wij ze hier advies op. Door dit uit te breiden met een onderdeel over Voice Search, geeft DoubleSmart hun hier advies over. Het resultaat van dit gesprek is dus dat ik meer weet over de achterliggende gedachten van deze klanten. Hier kan ik op inspelen met mijn nieuwe dienst. De wens vanuit de klant is dat ik meer in een adviserende rol moet gaan zitten. Door mijn expertise te tonen op het gebied van Voice Search moet dit ook lukken.

Om mijn dienst te ontwikkelen ben ik verder gegaan dan alleen te kijken naar m’n eigen inzichten, de wensen van de stakeholders heb ik hier ook zeker in meegenomen. Mijn doel was volledige co-creatie en dat is redelijk gelukt. Zo heb ik hun belangen mee laten wegen in het creëren van mijn nieuwe dienst. Bijvoorbeeld wat zij belangrijk vinden bij zo’n nieuwe dienst en hoe zij dit voor zich zien. Echter was mijn eigen visie leidend in het creëren van de dienst. Ik ben de expert op het gebied van Voice Search en daarom weegt dit natuurlijk het meeste mee in het creëren van waarde. Daarnaast heb ik door veel onderzoek naar de klant en ook naar de organisatie scherp hoe ik de nieuwe dienst moet gaan vermarkten en wat het beste past bij DoubleSmart. Hierdoor heeft de dienst zelf de inhoud door middel van veelal onderzoek en het testen hiervan (maar dat is vooral in een later stadium). En als resultaat hieruit heb ik een dienst die goed past bij het DNA van DoubleSmart en een manier om deze dienst te verkopen aan bedrijven.

Interpretatie

Mijn doel is om de waarde die ik heb gecreëerd aantoonbaar te maken naar de verschillende stakeholders. Dus zowel DoubleSmart als haar klanten moeten gaan inzien dat ik waarde heb gecreëerd, ook is het mijn doel om te laten zien wat ik hiervoor nodig heb om tot deze waarde te komen. Als laatst moet ik ervoor gaan zorgen dat deze waarde aannemelijk wordt naar de klanten toe. Ik zal dit verder per stakeholder uitwerken.

Allereerst de organisatie. Het is belangrijk om te laten zien aan DoubleSmart wat voor waarde ik heb gecreëerd. Dat is dan ook meteen mijn doel. Ik heb dit gedaan door middel van het delen van mijn kennis. Dat is de beste manier om over te dragen dat dit een nieuwe dienst kan gaan worden voor DoubleSmart, en dus waarde levert voor de organisatie. Dit heb ik op verschillende manieren gedaan, allereerst heb ik een blog geschreven over het onderwerp Voice Search. Door mijn blog ook met m’n collega’s te delen, kon ik al een stuk van mijn expertise tonen. Daarnaast heb ik een kennissessie gegeven voor mijn collega’s. Hierdoor weten zij dat ik ondertussen expert ben geworden op het gebied van Voice Search en dat ik hier ook echt mee aan de slag kan gaan. Ook ben ik verschillende keren in gesprek gegaan met de twee eigenaren om mijn waarde nog verder uit te kunnen leggen. Dan kwam ik met een actieplan om Voice Search Optimization verder op te gaan zetten. Daaropvolgend kwamen zij weer met feedback en dan ben ik mijn waarde verder gaan ontwikkelen. Het resultaat hiervan was dat ik heb aangetoond dat er sprake is van toegevoegde waarde. Ook kwamen in deze gesprekken naar voren wat er vanuit mijn kant nodig is om tot de waarde te komen. Dit verschilt niet van wat er nodig is voor zoekmachine optimalisatie, namelijk: tijd. Tijd die er nodig is om de website te optimaliseren of de Voice Skill te bouwen. Voor de rest zijn er geen bijkomende kosten nodig om dit te bewerkstelligen. Ook heb ik door middel van de kennissessie en de gesprekken duidelijk gemaakt wat de belangen zijn in verband met Voice Search. Doordat zij de belangen hiervan weten, is voor hun de waarde aannemelijk. Want al optimaliseer je niet voor Voice Search, word je in de toekomst gewoonweg niet gevonden als bedrijf.

De waarde aantoonbaar maken voor klanten van DoubleSmart is natuurlijk lastiger dan voor de organisatie zelf. Voor de klant waar ik uiteindelijk al een pilot heb mogen draaien was het ook makkelijker om deze waarde aantoonbaar te maken. De marketingmanager daar was namelijk ook al goed op de hoogte van de belangen van Voice Search. Voor in de toekomst zal ik de waarde ook beter moeten kunnen gaan aantonen aan klanten. Het is dan ook mijn doel om deze waarde aannemelijk te maken voor deze klanten. Dit ga ik doen door middel van harde feiten. Er zijn een hoop onderzoeken gedaan naar het gebruik van smart speakers en ook de groei hiervan. Het belang van Voice Search Optimization wordt hierdoor een stuk aannemelijker en de urgentie wordt hoger. “Als je niet optimaliseert voor Voice Search is jouw bedrijf in de toekomst niet meer vindbaar, en dat kost klanten en dus omzet.” Het resultaat hiervan is dat ik nu weet hoe ik dit moet aanpakken en hoe ik bij klanten moet komen om Voice Search Optimization te verkopen.

Nu ik allemaal onderzoek heb gedaan en de stakeholders in kaart heb gebracht, is het tijd om hier een concept voor te ontwikkelen. Ik heb dit concept ontwikkeld op basis van de analyse die ik heb gemaakt van alle informatie die ik heb vergaard. Dit concrete concept kan ik intern communiceren naar de rest van de organisatie. Mijn doel is om intern duidelijk te maken welke richting ik op ga met mijn dienst, ook kan ik dit eventueel verder naar buiten toe communiceren. Dit heb ik bijvoorbeeld naar de klant gedaan die een pilot heeft gedraaid omtrent Voice Search. Ook heb ik een concreet tijdpad aan dit concept gekoppeld. Vanuit dit concept heb ik advies gegeven aan DoubleSmart over mijn bevindingen tot nu toe en dus ook hoe ik verder wil gaan. Dit heb ik gedaan door middel van een gesprek en daarin heb ik dit plan gepresenteerd. Het resultaat hiervan was dit ik de organisatie op de hoogte heb gebracht van mijn voortgang en ook de toekomst van mijn dienst bij DoubleSmart. Hier kan je meer informatie vinden over het advies en het concept.

De gekozen waarde

“Een nieuwe dienst ontwikkelen voor DoubleSmart, zodat zij meegaan met de laatste ontwikkelingen op het gebied van online marketing.” Dat is de koers die ik heb gekozen. Mijn doel is om deze koers duurzaam in te vullen met de waarde die ik heb gecreëerd. Mijn visie was al ingesteld voor de lange termijn met blijvend concurrentievoordeel in het achterhoofd. Het is dus nu mijn taak om dit ook daadwerkelijk te gaan bewerkstelligen. Door een dienst te ontwikkelen naar aanleiding van een trend die zich voordoet sluit hierbij perfect aan. Op dit moment staan we nog helemaal aan het begin van deze trend en het wordt alleen nog maar groter, dat Voice Search. Om er juist nu mee bezig te zijn laat zien dat we specialist zijn in Voice Search met DoubleSmart. Door mijn nieuwe dienst voor DoubleSmart in te steken op deze trend die nog veel groter gaat worden, is dit een duurzame invulling van de koers. Concreet: het resultaat is een dienst die duurzaam inspeelt op de koers. DoubleSmart gaat namelijk, door in te spelen op Voice Search, mee met de laatste ontwikkelingen op het gebied van online marketing.

Deze dienst is ook financieel verantwoord, omdat het geen extra kosten met zich meebrengt. Het enige wat dit kost is tijd, en deze tijd verkopen we aan de klanten. Dat betekent dat dit tijd alleen maar meer geld gaat opleveren. Daar mee komen we meteen op de toevoeging van de stakeholders, want dat zijn de klanten. Zij zijn degene die moeten gaan investeren in Voice Search Optimization. Voor hun wordt het pas financieel verantwoord als deze dienst meer op gaat leveren dan dat het kost (hierbij is mijn dienst de kostenpost). Om dit financieel aantrekkelijk te maken voor de stakeholders zal ik altijd eerst op strategisch vlak moeten kijken, of het voor dat bedrijf ook echt van toegevoegde waarde is. Zo zal het sneller financieel verantwoord zijn wanneer het bedrijf een restaurant is dan als het een online kledingwinkel is. Consumenten zullen eerder een restaurant zoeken door middel van Voice Search dan een shirt wat ze niet kunnen zien. (Hier wordt dat nog verder uitgelegd, maar dat komt ook in een later stadium terug). Voor het ene bedrijf is het dus van meer waarde dan voor een ander bedrijf. Het resultaat hiervan is dat ik nu scherp heb dat ik per bedrijf goed moet kijken naar de toegevoegde waarde die Voice Search kan bieden. Op die manier blijft het voor hun ook financieel verantwoord, en wordt de toegevoegde waarde ook een stuk hoger. Zeker op het begin als Voice Search nog niet heel groot is en de mogelijkheden nog enigszins beperkt zijn, moet hier goed naar gekeken worden. Anders verlies ik het vertrouwen van de klant en het zou zonde zijn als die dan DoubleSmart verlaat.

Met mijn nieuwe dienst wil ik ook waarde creëren voor de maatschappij. Dat zou het helemaal afmaken en dat is ook mijn doel. Een doelgroep die echt wat heeft aan mijn nieuwe dienst zijn de blinde en slechtziende mensen. Door een goed ingerichte Voice Skill en ook goede Voice Search Optimization help ik deze doelgroep. Hierdoor kunnen zij bijvoorbeeld veel makkelijker aan informatie komen, door het simpelweg te vragen. Ook kunnen zij dingen doen waar ze eerst niet echt toe in staat waren. Denk hierbij aan boodschappen bestellen via de Albert Heijn Voice Skill, dit is voor hun niet mogelijk om te doen op een scherm. Dit soort dingen wil ik ook toevoegen aan de maatschappij. Om dit voor elkaar te krijgen heb ik natuurlijk ook een klant nodig waar dit voor hun ook toegevoegde waarde biedt. Mijn resultaat is dat ik in de toekomst altijd extra rekening zal houden met de doelgroep: blinde en slechtziende, wanneer ik een Voice Skill maak.

Ga hier naar de volgende Landelijke Leeropbrengst →

Menu