Realiseren

De laatste en misschien wel leukste stap in het proces. Waar ik al die tijd aan gewerkt heb komt nu echt tot leven! Nu is het van belang om Voice Search echt te implementeren als dienst bij DoubleSmart. En ook mijn bevindingen daadwerkelijk toepassen voor DoubleSmart. Ook is het bij deze landelijke leeropbrengst erg belangrijk om blijvend impact te maken voor de organisatie. Zo heb ik bijvoorbeeld een protocol geschreven voor het implementeren van deze dienst bij nieuwe klanten. Hiermee waarborg ik de dienst voor in de toekomst en dat mijn werk niet verloren gaat. Ik heb veel dingen ontwikkeld voor DoubleSmart en de eindproducten kan je hier vinden! 🙂

Impact

Met de nieuwe diensten die ik voor DoubleSmart heb ontwikkeld heb ik positieve impact gerealiseerd voor de organisatie. Per dienst zal ik hier de impact verder toelichten. Allereerst heb ik op twee manier impact gemaakt met Voice Search Optimization. Ik heb namelijk Voice Search Optimization gedaan voor DoubleSmart zelf, hierdoor is DoubleSmart ‘Voice Search Ready’. De eerste stappen zijn al gemaakt om ook gevonden te worden als mensen spraakgestuurd zoeken. De impact hiervan is niet meteen zichtbaar aangezien hier tijd overheen gaat net zoals bij SEO, en omdat er nog relatief weinig mensen op deze manier zoeken. Echter door nu al te optimaliseren voor Voice Search zullen we in de toekomst een streepje voor hebben. Daarnaast heb ik ook impact gerealiseerd door dit te verkopen als dienst. Bij een klant heb ik Voice Search Optimization toegepast en dan met focus op het navigatie gedeelte. Op deze manier lever ik impact door dit als dienst te verkopen. Dit had niet mogelijk geweest als ik geen dienst had ontwikkeld voor DoubleSmart omtrent Voice Search. Dit is natuurlijk pas het begin van de impact, net zoals dit pas het begin van Voice Search is. Omdat we hier nu nog mee aan het begin staan, blijft het ook belangrijk om te testen. In de LLO Business Development heb ik al uitvoerig getest om überhaupt tot een volwaardige dienst te komen. Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat ik in de toekomst moet blijven testen. Dit is namelijk bij alle diensten van DoubleSmart zo, het is nooit af! Het resultaat hiervan is dus dat ik een dienst heb ontwikkeld voor DoubleSmart voor de toekomst. Hiermee kunnen we nog een lange tijd mee vooruit en zijn we een innovatief online marketingbureau.

Met de Voice Skill heb ik tijdens m’n afstuderen ook impact geleverd, alleen op een andere manier dan verkopen. Ik weet nu heel veel af van de Voice Skill, dus bijvoorbeeld hoe je een Voice Skill bouwt. Ik weet nu de mogelijkheden van een Voice Skill en ook wat er niet mogelijk is. Daarnaast weet ik ook wat ik kan bouwen met een Voice Skill en wanneer het te moeilijk wordt voor mij. Deze kennis is erg waardevol, en hier kan ik in de toekomst ook zeker veel impact mee gaan maken binnen DoubleSmart. Daarnaast heb ik mijn kennis gedeeld met de organisatie. Ook heb ik een Voice Skill gebouwd en dat is wel iets moois wat DoubleSmart kan laten zien aan (potentiële) klanten. Dit is ook de manier hoe we een potentiële grote klant binnen willen gaan halen. Ik heb namelijk ook een Voice Skill gemaakt speciaal voor deze potentiële klant, die uitlegt waar de mogelijkheden voor hun bedrijf liggen op het gebied van Voice Search. Nu sturen wij een Google Home met de instructie op om deze Voice Skill te starten en zo hopen we deze grote klant binnen te halen. Tijdens m’n afstuderen heb ik nog geen reactie ontvangen, maar zodra ik meer weet zal ik dit zeker delen in mijn portfolio. De Voice Skill voor DoubleSmart kan je hier testen en de Voice Skill voor de grote klant hier! Of je kan natuurlijk de Google Assistant erbij pakken. De impact die ik hier heb geleverd is dus op een andere manier ingestoken. Zo proberen we hiermee grote klanten binnen te halen en in de toekomst gaan we dat misschien vaker doen. Als dit echt werkt, lever ik op deze manier toch goede impact. Daarnaast lever ik nu nog vooral impact door de kennis die ik heb opgedaan en de Voice Skill die ik heb gebouwd voor DoubleSmart.

Met de chatbot op de website heb ik ook impact gerealiseerd en dat in de vorm van leads. De conversieratio van de website zelf is 1,86%. De chatbot heeft een conversieratio van 33% en dat is een stuk hoger. Mensen die een chat starten is echter nog erg laag. Mijn volgende stap is om ervoor te zorgen dat meer mensen de chat starten. Dit heb ik ook al uitgebreid getest zoals terug te lezen is bij de LLO Business Development. Testen zal nooit klaar zijn, dus ook hier geldt dat ik dit moet blijven doen. Dat in combinatie met de hoge conversieratio zal zorgen voor een stuk meer leads bij DoubleSmart. Daarnaast lever ik impact met mijn kennis. Zo kan ik dit in de toekomst ook aan gaan bieden aan klanten om meer conversies te realiseren voor hun. Zo verkoop ik weer een nieuwe dienst voor DoubleSmart. Je kan mijn chatbot testen rechtsonder en hier de chatbot van DoubleSmart. De impact die ik dus realiseer zit hem vooralsnog voornamelijk in de kennis die ik hiermee op heb gedaan. Dit ga ik verder doorzetten na mijn afstuderen om de chatbot van DoubleSmart te verbeteren. Wellicht komen er in de toekomst ook wel opdrachten voor DoubleSmart om een chatbot te bouwen. Dan begin ik pas echt met financiële impact te leveren.

De basis van de dienst staat nu inmiddels. Echter moet er nog veel gebeuren tot het echt een volwaardige dienst kan worden voor DoubleSmart. Ik heb nu al een pilot gedraaid bij een klant en het is de bedoeling dat ik dit vaker ga doen, ook na m’n afstuderen. Op deze manier kunnen we goed blijven testen bij de klanten tegen een gereduceerd tarief. Hierdoor zullen klanten eerder geneigd zijn om mee te werken. Daarnaast leveren we hierdoor niet in op specialisme. Het zou namelijk gek zijn als we evenveel rekenen voor iets waar we specialist in zijn, als voor iets waar we net mee begonnen zijn. Wanneer we eenmaal specialist zijn op het gebied van Voice Search en we er een kwalitatief goede dienst van hebben gemaakt, gaan we dit ook daadwerkelijk aanbieden naast ons huidige dienstenpakket.

We zijn met DoubleSmart erg vroeg bezig met Voice Search. Er zijn nog weinig bureaus die er op zo’n manier mee bezig zijn. Tegelijkertijd zie ik ook steeds meer bedrijven opgericht worden die zich alleen bezighouden met Voice Search & Conversational AI. Als het dan gaat om de toekomst van de dienst Voice Search Optimization kunnen wij ons straks al relatief vroeg specialist noemen. Naar mate Voice Search groter wordt zullen steeds meer bedrijven willen starten met het optimaliseren hiervoor, anders worden ze simpelweg niet meer online gevonden. Dit is het moment dat wij ons specialisme extra kunnen laten gelden, en klanten kunnen gaan binnenhalen voor Voice Search Optimization. De toekomst van deze dienst is dus erg rooskleurig! Ik heb drie concrete scenario’s uitgewerkt voor de dienst: Voice Search Optimization. Een best, worse en base case heb ik gemaakt om te kijken hoe belangrijk de dienst wordt voor DoubleSmart in de komende tijd. Rekening houdend met de voorspelde groei, kan ik hier een redelijk accurate voorspelling op doen. Met deze drie scenario’s heb ik de verschillende mogelijkheden van de toekomst van de dienst uitgewerkt. Door dan te kijken naar de werkelijke groei, kan ik de marketing van deze dienst hierop aanpassen. Bijvoorbeeld wanneer er weinig tot geen mensen gebruik maken van Voice Search, is er ook geen reden om hier de marketing op te richten. Ook heeft dit als resultaat dat we de dienst altijd kunnen herleiden naar een van deze scenario’s en op basis daarvan kunnen evalueren.

Leiderschap

Om uiteindelijk positieve impact te kunnen maken bij DoubleSmart is het belangrijk dat ik hier de leiding over neem. Niet alleen voor mij is dit goed, maar ook naar de organisatie toe is dit belangrijk. Mijn doel is om zelfstandig de leiding te nemen over mijn afstudeerreis. Door proactief te werk gegaan zal ik eerder vertrouwen krijgen van de organisatie en dus ook meer draagvlak creëren. Dit is een lang proces geweest wat mijn hele afstudeerperiode heeft plaatsgevonden. Dit begon zelfs al voordat mijn afstuderen bij DoubleSmart was begonnen. Ik werkte hier namelijk al een half jaar, en vanaf toen heb ik al laten zien wat ik kon. Dit was ook een voordeel voor het begin van mijn afstudeerperiode, want zij wisten meteen al wat ze aan mij hadden en ik ook aan hun. Om meteen zelf de leiding te pakken, heb ik bij mijn eerste 1-op-1 met mijn bedrijfsbegeleider een planning gemaakt. In deze planning heb ik mijn afstudeerperiode zo goed mogelijk in kaart gebracht. Dus alle taken opgesteld waarvan ik van tevoren wist dat ik daar mee aan de slag zou moeten gaan. Hier heb ik uiteindelijk soms een beetje van af geweken. Door bijvoorbeeld iets extra’s te doen of juist iets wat overbodig was over te slaan. Maar globaal is dit de planning geweest die ik heb aangehouden, en waar ik ook veel aan heb gehad. Dit was ook telkens de leidraad in de gesprekken die ik met mijn bedrijfsbegeleider voer. Aan het begin pakte ik mijn planning erbij en kon ik laten zien wat ik had gedaan en waar ik de komende tijd mee aan de slag ben gegaan. Ik heb gekozen om een planning te maken, omdat ik zo mezelf op de hoogte kon houden van mijn voortgang. Echter was het ook zeker de bedoeling om op deze manier de organisatie op de hoogte te houden. Door steeds te laten zien dat ik goed op weg was met het creëren en maken van toegevoegde waarde, verkreeg ik commitment. Ik moest mezelf ook wel goed aan de planning houden want deze was erg strak ingestoken. Ik wilde veel tijd maken om te kunnen testen en te optimaliseren. Dat was ook zeker gelukt alleen zat ik daardoor wel aan deadlines vast. Ook voor de klanten zat ik aan deadlines vast, we hadden afgesproken wanneer ik het klaar zou hebben. Daar moest ik me dan wel aan gaan houden. Om dit voor elkaar te krijgen was soms extra doorzettingsvermogen nodig en ook moest ik flexibel zijn om aan deze deadlines te voldoen. Hierdoor heb ik ook op de verwachtingen van de stakeholders ingespeeld. Dus wanneer zij wilde hebben dat ik klaar zou zijn met de dienst, moest ik hierop anticiperen en soms wat dingen verschuiven om dit voor elkaar te krijgen. Ook was ik afhankelijk van derde partijen zoals Google en Apple, om de dienst uit te kunnen voeren. Met het optimaliseren van Google Mijn Bedrijf verliep alles goed, echter met Apple Maps een stuk minder. Het duurt lang voordat deze gecontroleerd wordt en daarnaast is het ook dat de bedrijfsvermelding vaak afgewezen wordt. De klant verwacht natuurlijk dat dit zo snel mogelijk geregeld wordt en dat lukte niet altijd door Apple Maps. Ik heb hierop geanticipeerd door deze klant ten alle tijden op de hoogte te houden van de ontwikkelingen die zich voordeden. Op deze manier heb ik goed aan de verwachtingen van de klant gedaan, dit had anders geweest als ik niet steeds updates had gegeven. Dan dachten zij waarschijnlijk dat ik er nog helemaal niet mee bezig was geweest, waardoor de klant zich niet serieus genomen voelt. Met als resultaat een tevreden klant die nu goed gevonden wordt via Voice Search en dan met name de navigatie.

Duurzaamheid van de oplossing

Om deze nieuwe dienst te borgen heb ik allereerst de optimalisatiemogelijkheden voor Voice Search opgenomen in een protocol. Dit doen we met DoubleSmart namelijk voor elke dienst die aangeboden wordt. Dit is dus niet alleen een manier om de dienst te beschrijven zodat dit later teruggelezen kan worden. Nee, dit is ook een manier om mijn nieuwe dienst te borgen voor in de toekomst en zodat DoubleSmart hier ook nog lang plezier van kan hebben. Ik heb gekozen om een protocol te schrijven, omdat zij dan zelf ook met de dienst aan de slag kunnen gaan. In dit protocol vind je de optimalisatiemogelijkheden die passen bij Voice Search Optimization. Ook weet de organisatie door het delen van mijn kennis, hoe de Chabot in elkaar zit en ook de Voice Skill van DoubleSmart. Daarnaast zorg ik dat de nieuwe dienst geborgen blijft doordat ik hier blijf werken. Op die manier kan ik heel goed deze werkzaamheden voortzetten. Ik blijf dan ook nog steeds bezig met Voice Search. Ik heb een contract van een jaar lopen dus in die tijd zal ik naast mijn SEO-werkzaamheden ook door blijven gaan met het ontwikkelen van de dienst Voice Search Optimization. Mijn kennis blijft in de organisatie en daarom kan ik ook na mijn afstuderen doorgaan met het realiseren van impact voor DoubleSmart. Het resultaat is dat ik nu echt Chef-Voice van DoubleSmart ben geworden. De eerste stappen die genomen moeten worden binnen de organisatie is het doortesten van de nieuwe dienst en meerdere pilots gaan draaien bij klanten. Op die manier zal de dienst steeds van hogere kwaliteit worden. Uiteindelijk kunnen we echt gaan beginnen met het leveren van impact met Voice Search Optimization en dit ook echt aan gaan bieden als dienst.

Menu