Professionele houding

Dit is van toepassing voor stage jaar 3 en NIET voor het afstuderen in jaar 4!

Alles over mijn professionele houding

Maar dan ook echt alles

Omschrijving
Leerdoelen
Ontwikkeling
Vooruitblik
Omschrijving

Het belangrijkste bij professionele houding is de indruk die je maakt op andere mensen. Dit moet krachtig zijn en ook is het vanzelfsprekend belangrijk dat je je aan de gemaakte afspraken houdt. Op tijd komen bij vergaderingen is ook belangrijk bij de indruk die je maakt. Ook moet je er netjes en verzorgd uit zien, dit helpt bij een positieve indruk. Klantgerichtheid is ook een onderdeel van de professionele houding je moet service gericht, hulpvaardig en vriendelijk zijn. De klant is immers koning en in een wereld waar iedereen alles deelt wil je een goede indruk achter laten. Je moet kritisch zijn over jezelf om zo je werkwijze en handelen te verbeteren. De kwaliteit van het product die je levert verbeterd als je zelf ook verbeterd. Met een professionele houding moet je ook je relaties beheren. Eerst moet je tijd steken in het maken van deze relaties en later in het onderhouden van de relaties. Wat erg belangrijk is voor een bedrijf. Als laatste is het zeer belangrijk dat je goed kan samenwerken. Veruit de meeste opdrachten die je doet zijn in groepsverband, het is dus belangrijk dat je goed in groepsverband kan werken. In een groep is het van belang dat je zelf met ideeën en voorstellen komt. De producten zullen erop vooruitgaan, wanneer iedereen met goede ideeën komt.

Leerdoelen

Vorig jaar had ik als vooruitblik dat ik meer op de voorgrond wil gaan treden en meer laten zien wie ik ben. Tijdens stage kan ik dit goed ontwikkelen en ook goed laten zien, omdat ik hier nog een eerste indruk ga maken en dus met een schone lei begin. Mijn eerste leerdoel voor de professionele houding is dat ik mezelf meer moet laten zien door middel van een krachtig optreden. Als tweede leerdoel wil ik tijdens stage veel gaan werken aan mijn servicegerichte instelling, omdat ik veel te maken ga krijgen met klanten. Mijn derde doelstelling is dat ik kritisch ben ten opzichte van mijn eigen handelen en steeds beter wil presteren. Door kritisch te denken kan ik weer met voorstellen komen om m’n eigen werkwijze te verbeteren, maar ook voor bij mijn stagebedrijf kan ik met voorstellen komen. Daarnaast biedt stage de ideale gelegenheid om aan relaties te werken, dit is mijn laatste leerdoel. Ik zal veel gaan werken aan het uitbreiden van mijn professionele netwerk en het beheren hiervan.

Mijn eerste leerdoel is dat ik mezelf meer wil gaan laten zien. Dit doel heb ik mezelf vorig jaar ook al gesteld. Ik ben hier ook mee aan de slag gegaan en dit is dan ook verbeterd. Echter moet ik mezelf nog meer en beter gaan presenteren. Stage biedt de ideale mogelijkheid om krachtig op te treden. Vanaf dag één zal ik krachtig optreden door middel van initiatief tonen en mijn ambitie laten zien. Dit zorgt voor een positieve indruk om het bedrijf. Als ik krachtig optreed zal ik ook beter instaat zijn om mensen te overtuigen van mijn ideeën, hierdoor kan ik echt wat toevoegen aan het bedrijf.

Mijn tweede leerdoel is dat ik servicegericht wil worden naar klanten toe. Op school heb ik nog niet echt de mogelijkheid gehad om met klanten in contact te komen. Op stage zal ik hier veelvuldig mee te maken krijgen, dat zorgt ervoor dat ik hier goed kan werken aan mijn servicegerichte instelling. Door veel met klanten te werken zal ik mijn houding kunnen verbeteren door de ervaring die ik opdoe.

Mijn derde leerdoel is dat ik kritisch wil denken over mijn eigen gedrag en ook over het stagebedrijf. Dit zorgt ervoor dat ik met voorstellen kan komen om het bedrijf te verbeteren. Ook kan ik op deze manier mijn eigen werk en gedrag verbeteren. Op stage zal ik mijn gedrag blijven evalueren waardoor ik deze steeds weer kan verbeteren. Ook mijn werk zal ik blijven verbeteren door middel van kritisch denken.

Bij mijn stagebedrijf zal ik met veel collega’s in contact komen. Dit zijn allemaal relaties die ik zou kunnen opbouwen. Ook zal ik met veel klanten in contact komen die zakelijke relaties kunnen worden. Door met een krachtig optreden te komen zal ik een positieve indruk achterlaten, wat belangrijk is voor zakelijke relaties. Daarna is het belangrijk dat ik deze relaties blijf onderhouden, waar ik later weer veel profijt van zal hebben.

Ontwikkeling

Het eerste leerdoel wat ik van tevoren heb opgesteld is dat ik mezelf meer wil laten zien. Op een positieve manier een goede indruk achter laten op mijn stagebedrijf. Een krachtig optreden is belangrijk om dit te bewerkstelligen. Dit is iets waar ik hard aan moet werken, omdat dit niet in mijn natuur zit. Ik ben iemand die geneigd is om op de achtergrond te blijven en de kat uit de boom te kijken. Op stage kan dit natuurlijk niet. Daarom heb ik mezelf voorgenomen om vanaf dag één buiten mijn comfort zone te treden en daadwerkelijk krachtig op te treden. Dit wil zeggen dat ik vaker mijn mening heb gegeven en ook ideeën uitwissel. Dat is belangrijk, omdat ze bij het bedrijf ook inbreng van mij verwachten. Een goed voorbeeld uit mijn eerste week is dat ik een opdracht kreeg die ik verder uit moest werken. Een deel daarvan was namelijk al gemaakt. Echter had ik een ander idee over de uitwerking. Een jaar geleden zou ik niks hebben gezegd en op dezelfde voet verder gaan. Dit keer was dat niet zo en heb ik hem verteld wat ik anders zou doen. Dit werd goed ontvangen en daarna heb ik het ook aangepast. Doordat ik niet bang was om mijn mening te geven, kwamen we samen tot nieuwe inzichten. Vanaf dat moment besefte ik, dat ik wel degelijk vaker mijn mening kan geven. Ook als deze niet helemaal juist is, kunnen we alsnog tot nieuwe inzichten komen. Dit is slechts één van de voorbeelden over mijn krachtig optreden. Hier vertel ik graag meer over.

Mijn tweede leerdoel is dat ik servicegericht wil worden naar klanten toe. Tijdens stage ben ik verschillende keren met klanten in contact gekomen. Hier heb ik veel van geleerd en mijn servicegerichte vermogen is hierdoor verbeterd. De klant is koning en zeker bij een servicegerichte markt als deze is dat heel belangrijk. Om mijn servicegerichte instelling te verbeteren zou ik de klantenservice van Vandaagontwerp.nl op gaan pakken. Ik heb een klantenservicestrategie in elkaar gezet, zodat we alle klanten op een zo goed mogelijke manier kunnen helpen. Echter heb ik dit helaas niet uit kunnen voeren, doordat Vandaagontwerp.nl niet volledig live is gegaan. Naast de klantenservice van Vandaagontwerp.nl ben ik ook bij klanten geweest van Blank Bean. Dit was een hele ervaring voor mij, omdat ik alleen die afspraak had. Ik heb de teksten geschreven voor op de website van FixieBrothers. Hiervoor had ik natuurlijk wel input voor nodig, want ik kende dat bedrijf niet. Om deze input te krijgen ben ik naar de klant geweest. Van tevoren had ik goede vragen opgesteld en wist ik precies wat ik wilde vertellen. Dit zorgde ervoor dat ik de nodige informatie verkreeg om de teksten te gaan schrijven. Dit gesprek is erg goed gegaan en van beide kanten waren we positief. Dit was mijn eerste klantencontact en vanuit hier ga ik mijn servicegerichte instelling verbeteren. Ik ben niet echt een verkoper, maar daar ga ik nog hard aan werken.

Mijn derde leerdoel is dat ik een stuk kritischer moet worden over mijn eigen werk en handelen. Ook zal ik kritisch gaan kijken naar het stagebedrijf om zo naar mogelijke problemen te zoeken of juist kansen. Ik heb in jaar een en twee gemerkt dat ik mijn werk niet altijd even kritisch nakijk. Dit zorgt er soms voor dat ik wat vergeet of dat er fouten in staan. Bij stage is dit ook een paar keer gebeurt. Ik leverde mijn werk dan te snel op, zonder dit kritisch na te kijken. Vooral op het begin was dit het geval. Van mijn begeleider kreeg ik dit dan ook terug als feedback. Wanneer ik dit aan had gepast was het werk vaak wel goed genoeg. Echter moest ik ervoor gaan zorgen dat mijn werk meteen de eerste oplevering van deze kwaliteit is. Ik heb mezelf gedwongen om al mijn werk goed na te lezen en kritische vragen te stellen. Zo kon ik de meeste fouten eruit halen en zorgde ik ervoor dat alles erin staat. Dit is me ook goed gelukt! Ook moet ik kritisch kijken naar mijn eigen gedrag. Dit is extra belangrijk, omdat ik tijdens stage veel heb geëxperimenteerd met mijn gedrag. Bij elk experiment moet ik goed kijken hoe mijn collega’s het vinden. Ik dacht kritisch na over mijn gedrag en ook over wat zij zouden vinden. Ook vroeg ik om feedback over mijn gedrag tijdens een functioneringsgesprek. Met deze informatie kon ik mijn gedrag weer aanpassen en blijven experimenteren.

Als laatste leerdoel had ik mezelf voorgesteld om veel relaties op te bouwen tijdens mijn stageperiode. De kansen die school mij heeft geboden tot deze relaties heb ik vaak niet volledig aangepakt. Daarom is mijn stageperiode het ideale moment om dit op te pakken en hier zakelijke relaties uit te halen en deze te onderhouden. Ik loop stage bij een relatief klein bedrijf. Hierdoor zullen mijn zakelijke relaties voornamelijk van buiten het bedrijf moeten komen. Ik ben verschillende keren met klanten in contact gekomen en daarbij was het belangrijk dat ik een positieve indruk achter heb gelaten. LinkedIn helpt mij enorm om deze relaties te onderhouden. Ik heb met de meeste klanten waarmee ik in contact kwam een connectie gemaakt, indien van toepassing. Ik probeer elke week relevante content te plaatsen om mijn netwerk te onderhouden. Daarnaast reageer ik ook op posts van mijn netwerk. Zo blijven ze mij onthouden en ik hen. Ook hebben we als bedrijf ook een netwerkborrel bijgewoond in Amsterdam. Dit was een goede mogelijkheid om met verschillende mensen in contact te komen. Ik ben niet iemand die snel op mensen afstapt om in contact te komen. Op de netwerkborrel heb ik dat ook amper gedaan, dus hier is nog wel veel verbetering te halen.

Vooruitblik

Mijn professionele houding heb ik goed kunnen verbeteren tijdens de stageperiode. Doordat ik 20 weken lang fulltime werk bij een professioneel bedrijf, moet ik me hier ook professioneel gedragen. Met de nieuwe inzichten die ik gekregen kan ik de rest van het derde jaar weer verder met het ontwikkelen van mijn professionele houding. Vooral op het gebied van zakelijke relaties aangaan en onderhouden valt nog veel te halen buiten LinkedIn om.

Het eerste leerdoel dat ik voor de rest van het derde jaar heb opgesteld is dat ik mezelf meer ga laten zien. Ik ben hier goed mee begonnen tijdens stage en moet deze lijn nu doortrekken. Ik laat mezelf nu ook zien door meer daadkracht te tonen en vaker mijn mening te geven. Ik heb nu stagegelopen bij een relatief klein bedrijf. Dat is een goed startpunt voor mijn krachtig optreden, maar dit zal weer anders zijn bij een groot bedrijf. Hier is namelijk veel meer daadkracht nodig om op te vallen. Mijn doel is dan ook dat ik bij grotere groepen mezelf net zo goed ga laten zien als m’n stage bij Blank Bean. Mijn plan is dat ik het zelfvertrouwen ga gebruiken die ik hier op heb gedaan. Wanneer ik me meteen laat zien bij een bedrijf, is dit de rest van de periode makkelijker.

Mijn tweede leerdoel is dat ik servicegerichter ga worden naar klanten toe. Ik ben bij Blank Bean veelvuldig in contact gekomen met klanten. Echter kan ik hier nog veel aan verbeteren. Om dit doel te halen zal ik vooral veel moeten gaan oefenen in de praktijk. Op school komt dit waarschijnlijk niet aan de orde, omdat ik hier vaak niet met klanten in contact kom. Ik werk bij een supermarkt en vooral hier zal ik mijn servicegerichte vermogen moeten gaan verbeteren. Hier ben ik op een kleinschalige manier bezig met klanten. Daarnaast zal ik elke kans aangrijpen die mij op school geboden wordt, om dit vermogen te verbeteren.

Het derde leerdoel dat ik heb opgesteld voor het derde jaar is dat ik kritisch moet gaan nadenken over mijn werk en gedrag. Tijdens stage ben ik dit al gaan doen, alleen deze trend moet ik wel door gaan zetten. Op stage was het voor het ‘echie’ en op school moet ik dat gevoel ook gaan creëren. Elk werk wat ik vanaf nu inlever, zal ik van tevoren kritisch gaan bekijken. Dan weet ik zeker dat al het werk professioneel genoeg. Ook moet ik kritisch blijven kijken naar mijn eigen gedrag. Dit sluit goed aan bij een leerdoel van mijn nieuwsgierige houding. In dat leerdoel heb ik gezegd dat ik zal blijven experimenteren met mijn gedrag. Om mijn beste gedrag te achterhalen zal ik hier kritisch naar moeten blijven kijken. Op school is het weer een andere omgeving dan op stage en daardoor zal ik me moeten aanpassen aan het publiek. Kritisch blijven denken zal noodzakelijk zijn!

Het laatste leerdoel dat ik verder wil blijven ontwikkelen zijn mijn relaties. Daar bedoel ik mee mijn zakelijke relaties verder uitbouwen en deze onderhouden. Ik heb nieuwe zakelijke relaties gemaakt tijdens mijn stageperiode en nu moet ik deze relaties blijven onderhouden. Ik gebruik nu voornamelijk LinkedIn om dit te doen. Hier ga ik mee door en waar nodig zal ik dit ook blijven optimaliseren. Nu moet ik ervoor gaan zorgen dat ik meer zakelijke relaties maak. Ik ga de rest van het derde jaar meer naar gelegenheden om deze relaties verder uit te bouwen. Tijdens deze gelegenheden moet ik daadkrachtig optreden en een gesprek beginnen. Dit is iets waar ik veel aan ga werken in het derde jaar. Wanneer ik een goede voorbereiding tref, weet ik zeker dat dit gaat lukken.

Menu